EN

10. - 11. 6. 2017


více o festivalu

O festivalu Slezká lilie


Slezská Lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby, jehož cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby.

Festival Slezská lilie 2017 se koná ve dnech 10. a 11. června na několika místech v Ostravě: 10.6. před katedrálou Božského spasitele na nám Msgre. Šrámka (před divadlem Jiřího Myrona) v centru Ostravy a v kostele svatého Václava na Kostelním náměstí.

V neděli 11.6. se dění festivalu přesouvá do městské části Ostrava – Kunčičky, což je oblast, která mnohým může připadat poznamenaná  jak těžkým průmyslem, tak i sociálním vyloučením. Festivalové dění se proto snaží změnit tvář této lokality tím, že přináší jiný pohled na kulturní dění ve městě i této městské části. Tomuto festivalovému areálu vládne klidná, přátelská a radostná atmosféra, ke které přispívají nejen interpreti, ale i pořadatelé, a zejména pak sami návštěvníci.

Jak je z popisu zřejmé, program Slezské lilie je zaměřen na hudbu známých i méně známých českých a zahraničních skupin a souborů napříč hudebními styly a žánry a nedílnou součástí festivalu se stal i nedělní duchovně zaměřený program.

Letos bude Lilie probíhat NA VÍCE SCÉNÁCH a je ZDARMA!

25. 4. 2016

sobota 11. 6. 

  


neděle 12. 6. 

 Účinkujícízobrazit více ...