Slezská lilie 2017

Slezská lilie 10.– 11. 6. 2017

Slezská Lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby, jehož cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby.

Festival Slezská lilie 2017 se koná ve dnech 10. a 11. června 2017 na několika místech v Ostravě: 10.6. před katedrálou Božského spasitele na nám Msgre. Šrámka (před divadlem Jiřího Myrona) v centru Ostravy a v kostele svatého Václava na Kostelním náměstí.

V neděli 11.6. se dění festivalu přesouvá do městské části Ostrava – Kunčičky, což je oblast, která mnohým může připadat poznamenaná  jak těžkým průmyslem, tak i sociálním vyloučením. Festivalové dění se proto snaží změnit tvář této lokality tím, že přináší jiný pohled na kulturní dění ve městě i této městské části. Tomuto festivalovému areálu vládne klidná, přátelská a radostná atmosféra, ke které přispívají nejen interpreti, ale i pořadatelé, a zejména pak sami návštěvníci.

Jak je z popisu zřejmé, program Slezské lilie je zaměřen na hudbu známých i méně známých českých a zahraničních skupin a souborů napříč hudebními styly a žánry a nedílnou součástí festivalu se stal i nedělní duchovně zaměřený program.

Vstupné na program Slezské Lilie je dobrovolné.

Jsme tu pro druhé!

Slezská lilie se snaží každý rok zviditelnit a podpořit konkrétní charitativní projekt. Tento rok výtěžek sobotní dobrovolné sbírky podpoří „Rozvoj domácí péče na Bruntálsku“.
Děkujeme!

Rozvoj domácí péče na Bruntálsku

Charita sv. Martina z Malé Morávky vstupuje do svého regionu s novou službou – domácí zdravotní péčí. Starým a nemocným lidem z odlehlých míst přináší úlevu a potřebnou péči zdravotní sestra, která za den ujede i víc než 100 km, převáže rány, podá léky, doveze pomůcku, povzbudí dobrým slovem.
Vašim dobrovolným příspěvkem podpoříte pořízení auta, které umožní rozšířit domácí péči do více měst a vesnic na Bruntálsku, a dále i nákup potřebných pomůcek, jako jsou antidekubitní matrace, tonometr, glukometr a jiné. Přispějete tak k tomu, aby se domácí zdravotní péče dostala ke všem, kdo ji potřebují a jen díky ní mohou zůstat doma a léčit se tam, kde se cítí nejlépe.
Vaše prostředky nám pomohou, aby se naše péče dostala potřebným

Upoutávka na Selzskou Lilii 2017

Slezská Lilie Festival, as the international festival of contemporary Christian music, presents a neglected phenomenon of contemporary authorial Christian music along with a peaceful atmosphere of Christian togetherness. The festival takes place in Ostrava-Kunčičky, a part of the town marked by heavy industry until these days. Other parts of the programme are held in the middle of the modern shopping mall, and in churches throughout the city. Sunday as a day of evangelization became an inseparable part of the festival.

Festival focuses on rhythmic contemporary music of both well-known and less well-known Czech and foreign bands and church choirs across the whole variety of styles and genres. The aim of Slezská Lilie Festival is, first and foremost, to break down barriers between Christians and the public. The barriers are those created by the pressure of media, the shortage of information, but mainly by the shortage of time spent together.