Slezská lilie 2017

Slezská Lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby, jehož cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby.

Festival Slezská lilie 2017 se koná ve dnech 10. a 11. června 2017 na několika místech v Ostravě: 10.6. před katedrálou Božského spasitele na nám Msgre. Šrámka (před divadlem Jiřího Myrona) v centru Ostravy a v kostele svatého Václava na Kostelním náměstí.

V neděli 11.6. se dění festivalu přesouvá do městské části Ostrava – Kunčičky, což je oblast, která mnohým může připadat poznamenaná  jak těžkým průmyslem, tak i sociálním vyloučením. Festivalové dění se proto snaží změnit tvář této lokality tím, že přináší jiný pohled na kulturní dění ve městě i této městské části. Tomuto festivalovému areálu vládne klidná, přátelská a radostná atmosféra, ke které přispívají nejen interpreti, ale i pořadatelé, a zejména pak sami návštěvníci.

Jak je z popisu zřejmé, program Slezské lilie je zaměřen na hudbu známých i méně známých českých a zahraničních skupin a souborů napříč hudebními styly a žánry a nedílnou součástí festivalu se stal i nedělní duchovně zaměřený program.

Vstupné na program Slezské Lilie je dobrovolné.

Jsme tu pro druhé!

Slezská lilie se snaží každý rok zviditelnit a podpořit konkrétní charitativní projekt. Tento rok výtěžek sobotní dobrovolné sbírky podpoří „Rozvoj domácí péče na Bruntálsku“.
Děkujeme!

Rozvoj domácí péče na Bruntálsku

Charita sv. Martina z Malé Morávky vstupuje do svého regionu s novou službou – domácí zdravotní péčí. Starým a nemocným lidem z odlehlých míst přináší úlevu a potřebnou péči zdravotní sestra, která za den ujede i víc než 100 km, převáže rány, podá léky, doveze pomůcku, povzbudí dobrým slovem.
Vašim dobrovolným příspěvkem podpoříte pořízení auta, které umožní rozšířit domácí péči do více měst a vesnic na Bruntálsku, a dále i nákup potřebných pomůcek, jako jsou antidekubitní matrace, tonometr, glukometr a jiné. Přispějete tak k tomu, aby se domácí zdravotní péče dostala ke všem, kdo ji potřebují a jen díky ní mohou zůstat doma a léčit se tam, kde se cítí nejlépe.
Vaše prostředky nám pomohou, aby se naše péče dostala potřebným

Upoutávka na Selzskou Lilii 2017